Podaci o društvu

Solektra d. o. o.

  • OIB: 29052227993
  • Članovi Uprave: Marko Bratković, Goran Oreški
  • Temeljni kapital: 2.250.000,00 kn uplaćen je u cijelosti
  • Žiro račun: Zagrebačka banka d.d.
  • IBAN: HR1623600001102136392
  • BIC: ZABAHR2X
  • Adresa: Trg Eugena Kvaternika 9, 40 000 Čakovec
  • Tel: 040/313 748
  • E-mail: info@solektra.hr

Predmet poslovanja

-          Proizvodnja električne energije
-          Prijenos električne energije
-          Distribucija električne energije
-          Opskrba električnom energijom
-          Organiziranje tržišta električnom energijom
-          Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
-          Proizvodnja električne opreme
-          Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
-          Opskrba energije za povlaštene kupce
-          Trgovina električnom energijom
-          Proizvodnje električne energije za tarifne kupce
-          Opskrba električnom energijom za tarifne kupce
-          Transfer tehnologije i obnovljivih izvora energije
-          Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
-          Nadzor nad gradnjom
-          Stručni poslovi prostornog uređenja
-          Posredovanje u prometu nekretnina
-          Poslovanje nekretninama
-          Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
-          Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
-          Kupnja i prodaja robe
-          Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
-          Zastupanje inozemnih tvrtki
-          Organizacija sajmova, koncerata, seminara, priredaba, izložaba, kongresa
-          Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
-          Promidžba (reklama i propaganda)
-          Usluge informacijskog društva
-          Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
-          Prijevoz za vlastite potrebe
-          Tehničko ispitivanje i analiza
-          Znanstveno istraživanje i razvoj
-          Izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova te ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija
-          Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme te solarnih sistema
-          Proizvodnja metalnih konstrukcija
-          Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
-          Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkihh proizvoda
-          Proizvodnja strojeva i uređaja
-          Proizvodnja električnih strojeva i aparata
-          Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
-          Popravak i instaliranje strojeva i opreme
-          Poduka iz područja obnovljivih izvora energije, proizvodnja, postavljanje i održavanje opreme i uređaja za korištenje OE
-          Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
-          Automatizacija i upravljanje u industriji
-          Pregled, ispitivanje i izdavanje tehničke dokumentacije o ispravnosti električnih uređaja i instalacija
-          Skladištenje robe
-          Prekrcaj tereta
-          Djelatnosti pakiranja
-          Iznajmljivanje motornih vozila, radnih strojeva i opreme s rukovateljem