projektiranje-slika

Priprema projekata i studija

 • Informiranje o mogućnostima financiranja vaših
 • projektnih ideja/projekata za poboljšanje
 • energetske učinkovitosti
 • Priprema i provedba projekata prihvatljivih za
 • financiranje iz fondova Europske unije
 • Izrada poslovnih planova, investicijskih studija,
 • elaborata
 • Priprema i izrada prijave na natječaje FZOEU
 • Priprema i izrada prijave na Poduzetnički impuls

održavanje slika

Održavanje sunčanih elektrana

 • Redovito praćenje rada elektrane
 • Vođenje pogonskog dnevnika
 • Obvezni periodični pregledi u skladu
 • s tehničkim propisima
 • Redovita godišnja predaja izvještaja
 • Rezervacija opreme
 • Zamjena dotrajale opreme
 • Otkos trave
 • Pranje fotonaponskih modula
elaborati

Izrada elaborata

 • Elaborat mjerenja kvalitete električne energije
 • Elaborat analize utjecaja elektrane na mrežu
 • Elaborat podešenja zaštite
projektiranje

Projektiranje

 • Električne instalacije
 • Trafostanice
 • Sunčane elektrane
 • Statički proračuni

002_termokamera

Termografsko snimanje

 • Termografsko snimanje
 • Analiza termografskih snimaka
 • Izrada izvještaja
001_mjerenje elektricne energije

Mjerenje električnih veličina

 • Ispitivanje električnih instalacija prema
 • IEC/EN 61557
 • Mjerenje kvalitete električne energije
 • prema EN 5016