Autonomni sustavi za opskrbu električnom energijom, tzv. Off-Grid sustavi, mogu se koristiti u izoliranim ili nepristupačnim objektima gdje ne postoji mogućnost spajanja na elektroenergetsku mrežu (npr. vikendicama, kamperima), za telekomunikacijske sustave, meteorološke stanice, prometnu signalizaciju, sustave navodnjavanja i slično. Komplet Off-Grid sustava sastoji se od fotonaponskih modula, baterija, regulatora punjenja, izmjenjivača i kabela.

004 IBC AC 4680

IBC SoloHome AC 4680/48

 • Fotonaponski modul 4680 Wp
 • Izmjenjivač uključeno
 • Izmjenični napon 230 V
 • Baterija uključeno
 • Osigurač baterije uključeno
 • Postolje za montažu baterije uključeno
 • Regulator punjenja uključeno
 • Kabel uključeno
 • Mogućnost spajanja dodatnog izvora energije.
003 IBC AC 1170

IBC SoloHome AC 1170/48 – 3510/48

 • Fotonaponski modul 1170-3510 Wp
 • Izmjenjivač uključeno
 • Izmjenični napon 230 V
 • Baterija uključeno
 • Osigurač baterije uključeno
 • Regulator punjenja uključeno
 • Kabel uključeno
002 IBC AC 145

IBC SoloHome AC 145/12 – 780/24

 • Fotonaponski modul 145-750 Wp
 • Izmjenjivač uključeno
 • Izmjenični i istosmjeni napon 230 i 12/24 V
 • Baterija uključeno
 • Osigurač baterije uključeno
 • Regulator punjenja uključeno
 • Kabel uključeno
001 IBC DC

IBC SoloHome DC 95/12 – 585/24

 • Fotonaponski modul 95-585 Wp
 • Istosmjerni napon 12/24 V
 • Baterija uključeno
 • Osigurač baterije uključeno
 • Regulator punjenja uključeno
 • Kabel uključeno